Event Marketing

Genom flera års utveckling och framtagning av diverse produkter har vi med tiden hittat, vad vi anser vara, de bästa leverantörerna och de bästa kommunikationsvägarna till fabrikerna. Vår målsättning är att åtminstone två gånger per år besöka våra leverantörer för att förbättra våra produkter. I detta har vi också märkt att många andra efterfrågar bra kvalité och genom att låta oss sköta kommunikationen, som vi så ofta annars gör, minskar risken för fel och en större trygghet kan ges. Är ni intresserade av att ta fram produkter med egna färger och loggor, kontakta Dragan, dragan@im-event.se eller 0707-540 100. Vi har ett nära samarbete med www.airdesign.se för fler bilder av inspiration.

Kategori: